Vikernes og «sionisten ABB»

I følge Vikernes er barnemorderen fra Utøya en sionist.

I følge Vikernes er barnemorderen fra Utøya en «sionist».

Mens Varg Vikernes tok avstand fra terrorhandlingene 22. juli 2011 knytter han seg opp til antisemittiske spekulasjoner omkring morderens motiver.

Av John Færseth

Varg Vikernes fremstod etter terrorhandlingene som negativ til det som hadde skjedd: Mens morderen hadde forstått symptomene på hva som var galt i dagens Europa, var det galt å drepe barn av sin egen nasjon, skrev han på nettstedet Burzum.org to dager etter hendelsen. Vikernes påpekte også at terroristen ikke hadde forstått sykdomsårsaken: Jødene, som hadde skapt både kristendommen og islam og som bak kulissene fryder seg over å se kristne og jøder bekjempe hverandre. Dermed knyttet han seg opp til en konspirasjonsflora som allerede hadde begynt å vokse frem, samtidig som han gav den sin egen høyreekstreme dreining.

”Goyim-sionister”

I Vikernes’ univers er kristendommen og da særlig den katolske kirken i stor grad resultat av en jødisk konspirasjon, selv om han i likhet med en del tradisjonalister åpner for å se enkelte gnostiske retninger og den sterkt antijødiske Martin Luther som et forsøk på å løsrive seg fra dette.

Vikingtogene blir tolket som et forsøk fra gnostiskpåvirkede hedninger på å slå tilbake mot den katolske kirkens ødeleggelser av germanske helligdommer lenger sør i Europa. Korsfarerne blir derfor til ”jødelakeier” som uten å vite det kjempet for å gjenerobre jødenes gamle hjemland og sørget for å gjøre kristne europeere forhatt av muslimer.

I artikkelen Goyim Zionists, publisert på nettstedet Thulean Perspectives, tolker Vikernes langt på vei den antijihadistiske bevegelsen representert av organisasjoner som English Defense League (EDL) etter det samme skjemaet: Ikke bare gjør de bruk av korsfarersymbolikk og fremstiller de ”jødekontrollerte” korsfarerne som helter, de bidrar også til å ta fokuset vekk fra Europas virkelige fiende – jødene – og over mot muslimene. På samme måte antyder Vikernes at CIA eller Mossad står bruker al-Qaida og islamske terrorangrep for å sette europeere opp mot muslimer.

Paideia

Vikernes understreker at muslimer er ”parasitter” som vil overta Europa om de får sjansen. Samtidig hevder han langt på vei at det er jøder som er ansvarlige for å slippe dem inn. Her lenker han til et intervju med den Stockholmbaserte forskningsinstitusjonen Paideia. Paideia, som både arbeider for å gjenoppbygge den jødisk–europeiske kulturen etter katastrofen på 30– og 40-tallet og for å fremme minoriteters samfunnsdeltagelse, har blitt brukt av flere antisemittiske konspirasjonsteoretikere som bevis for at det multikulturelle prosjektet er et jødisk komplott. Særlig vises det ofte til et intervju med Paideia–forskeren Barbara Spectre der hun uttaler at  de europeiske landene ikke kommer til å forbli de homogene samfunnene de var på 1800– og 1900-tallet, at europeere må lære seg å leve med multikulturalisme og at jødene med sine erfaringer kan spille en viktig rolle i denne læringsprosessen.

Vikernes er langt fra alene om å tolke dette som et bevis på jødenes rolle i multikulturalismen. Her i Norge blir det samme hevdet på konspirasjonsnettstedene Nyhetsspeilet og Folkets Info. I likhet med skribenter på Nyhetsspeilet mener Vikernes også at Jens Stoltenberg er jøde, og derfor har liten sympati for det norske folket.

”Sionisten” Breivik

Vikernes’ tolkning av terrorhandlingene er heller ikke unik. Det eksisterer i dag en ikke ubetydelig konspirasjonsflora omkring terrorhandlingene for to år siden. I motsetning til ”Sannhetsbevegelsen for 11. september”, som hovedsakelig la skylden på krefter rundt president George W. Bush, er det få av dem som spekulerer rundt drapene på Utøya og i Oslo som mener at Jens Stoltenberg eller Arbeiderpartiet selv var involvert selv om de også eksisterer. I stedet konsentrerer man seg som regel om utenlandske aktører. Enkelte mener også at disse kan ha hatt kontakter i norsk politi som både trenerte politiaksjonen og har vært med å hindre en skikkelig overvåkning. Svært ofte er denne utenlandske aktøren israelsk etterretning. Motivet sies ofte å være å straffe Norge eller Arbeiderpartiet for å ha åpnet en palestinsk ambassade i Oslo, eller å skremme Norge fra å anerkjenne en palestinsk stat.

Grovt sett kan man skille mellom to varianter av denne forestillingen, en ”hard” og en ”myk”. Den ”harde” varianten hevder at israelsk etterretning var direkte involvert i terroren, kanskje sammen med NATO-kontrollerte ”Stay Behind”-styrker. Noen snakker også om flere skyttere. Dette er en teori som særlig har florert i amerikanske konspirasjonsmiljøer.

Den ”myke” varianten vektlegger Breiviks støtte til Israel i manifestet, og mener denne må sees som et hovedmotiv for drapene. Breivik støttet ikke Israel som en alliert mot islam, i stedet sprang hatet mot islam ut av støtte til Israel. Denne teorien har blant annet blitt lansert av den svensk-russiske skribenten Jöran Jermas, alias Israel Shamir, og av representanter for det norske 911 Truth-miljøet.

Vikernes’ tolkning av Breivik , slik den fremstår i artikkelserien War in Europe fra nettstedet Burzum.org, står langt på vei i denne tradisjonen. Vikernes nevner teoriene om Mossad, men ser mest av alt ut til å knytte seg opp til den ”myke” varianten. Ikke bare blir Breivik sagt å gå i jødenes ærend i likhet med andre anti-islamaktivister, men drapene blir sett på som en måte å bli godtatt som jøde på.

I artikkelen About Explorers, Pioneers & Adventurers, også fra Thulean Perspectives, ser Vikernes ut til å mene at det hele tiden har foregått en hemmelig rekruttering til jødedommen, som er med på å forklare at jødene i dag fremstår som ”bastarder”. For å bli godtatt som jøde må man ifølge Vikernes ha drept uskyldige barn eller utført andre misgjerninger mot sin egen rase. Både overgrep mot barn og kapitalismens ødeleggelser blir langt på vei tolket som forsøk på å passere denne ”opptaksprøven”.

Med andre ord er Vikernes er ikke bare en representant for en gammeldags, hedenskinspirert høyreekstremisme. Han knytter seg også opp mot moderne konspirasjonstro.