Gleder seg over terroren

Kaspar Birkeland har brutt med SIAN.

Kaspar Birkeland

Kaspar Birkeland markerer 22. juli ved å erklære at det på denne dag for tre år siden ble slutt på Hamas-treningsleire på norsk jord.

Av Tor Bach

Den profilerte høyreekstremisten Birkeland markerer 22. juli på sin egen måte. På sin facebookprofil kommer han med følgende budskap:
«På denne dagen for tre år siden ble det slutt på treningsleir for palestinere//Hamas på Norsk jord. :-) »

kasparlitendump

Syv personer hadde i skrivende stund trykket «Liker» på statusoppdateringen. Birkeland har en lang fartstid i muslimfiendtlige miljøer. Han har vært aktiv i både SIAN og Norwegian Defence League, men har vært inn og ut av de forskjellige grupperingene i takt med de interne intrigene. Birkeland har også deltatt aktivt på nær sagt alle muslimfiendtlige demonstrasjoner i Norge de siste årene.

Det er ikke første gang Birkeland gir sin tilslutning til uttalelser av den typen han kommer med i dagens stautusoppdatering. Han var en av dem som trykket «Liker» da tidligere NDL-leder Kjetil Kjønli uttalte at:
«ABB klarte faktisk med sin gjerning å utslette festningen Utøya, som huset terror propaganda og et jødehat av uante dimensjoner. Videre så fikk ABB fjernet Jens Stoltenberg fra statsministerposten, itillegg til dette opplyste ABB store deler av det norske folk om de faktiske forhold, undertegnende inkludert. Lite visste jeg om AP og AUF,s jødehat og indoktrineringsprosesser ved Utøya. Nå vet vi alle hva som foregikk der ute på ekstremøya. ABB har også lykkes i å paralysere den høyforræderiske sammenslutningen Arbeiderpartiet. Dette er fasiten og man kan mene hva man vil om dette.»

kasparstordump

På Facebook gleder Birkeland seg over at det ble slutt på det han omtaler som palestinske treningsleire.