… Terje Haugom,

Hadia Tajik: spiser hun gradvis opp de vestlige verdier? FOTO: Stortinget

Hadia Tajik: spiser hun gradvis opp de vestlige verdier? FOTO: Stortinget

Demokratenes nestleder i Hordaland som er bekymret over Hadia Tajik.

Det er bloggen til Demokratene som melder dette.
«Det svirrer påstander om at Hadia Tajik skal ha ytret at hun fornekter norsk kultur, og at hun er for tvangsekteskap. ”Om så skulle være riktig, bør hun prise seg lykkelig for at hun har fått gleden av å sitte i vår nasjonalforsamling. Enn så lenge,” mener Terje Haugom, som er nestleder for Demokratene i Hordaland. Han foreslår at Stortingets kontrollkomite kaller henne inn på teppet, og får henne til å si hva hun virkelig mener.»

Skulle hun bekrefte de påstander som svever rundt i det offentlige rom, har hun etter mitt syn ingenting på Stortinget å gjøre. På Stortinget skal det være rom for debatt og ulike meninger. Men ikke av dette slaget,” sier Haugom, og legger til:
”I vår nasjonalforsamling er det kun ønskelig med representanter som spiller på lag med vår kultur og vår Grunnlov. Utsagnet “islam spiser gradvis opp de vestlige verdier” er dessverre et faktum – over hele den vestlige verden. Også i Norge. Det skal vi kjempe mot med alle midler.”

Vi kunne ha påpekt at Tajik har uttalt seg om hva hun mener om disse spørsmål ved flere anledninger. Vi kunne også påpekt at det strengt tatt er velgerne som bestemmer hvilke holdninger medlemmene i nasjonalforsamlingen skal ha. Vi nøyer oss imidlertid med å påpeke at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har til oppgave å føre kontroll med regjeringen og med konstitusjonelle spørsmål og føler at det nå, ett år etter regjeringsskiftet, er betimelig at også Demokratene noterer seg at Tajik ikke lengre sitter i regjeringen.