– Ingen grunn til PEGIDA-panikk

Vepsens redaktør, Tor Bach, advarer mot overdreven oppmerksomhet til PEGIDA Norge.

Vepsens redaktør, Tor Bach, advarer mot overdreven oppmerksomhet til PEGIDA Norge.

Den norske versjonen av PEGIDA fremstår som amatørmessig og vil neppe samle mange, sier Vepsens redaktør, som advarer mot overdrevne reaksjoner.

– Det er liten grunn til å tro at mandagens varslede demonstrasjon i regi av PEGIDA Norge vil samle nevneverdig mange deltakere. Dette sier Tor Bach redaktør i Vepsen.

– Dette er i all hovedsak en enmannsbevegelse og må på ingen måte sammenlignes med den tyske organisasjonen ved samme navn. Det er helt vanlig, og dette ser vi gang på gang her til lands at når en ekstremistgruppe har suksess utenlands, vil noen i Norge forsøke seg med en kopi.

Bach trekker frem Norwegian Defence League som et eksempel på slike kopiprosjekter som har vært en fadese fra dag en.
– Mannen bak denne demonstrasjonen fremstår som en enslig skikkelse som riktignok har dukket opp i forskjellige islamfiendtlige debattfora gjennom tiden, men som ikke har klart å fremstå som noen lederskikkelse, verken politisk eller organisatorisk.

Men det er tatt initiativ til en motdemonstrasjon?

– Etter mitt syn får nå et arrangement som ville blitt avviklet med pinlig lavt oppmøte og lite oppmerksomhet ufortjent reklame. Man risikerer faktisk å løfte frem noe som i utgangspunktet er et fiaskoprosjekt og at andre slenger seg på, så personlig ville jeg nok foretrukket at man avventet litt og ventet med de store demonstrasjonene til det var en god grunn til det, understreker han.