Kalte Kongen fjott – vil bekjempe islam

fjott

Faksimile fra VG 15. februar 2013.

Max Hermansen, som har tatt initiativ til en demonstrasjon i regi av sin norske versjon av PEGIDA, ble sparket fra jobben etter å ha kalt kong Harald en fjott.

I følge en arrangementsinvitasjon Hermansen har lagt ut på Facebook skal den første PEGIDA-marsjen i Norge finne sted førstkommende mandag og ta demonstrantene ut på en fire kilometer lang marsj gjennom Oslo.

Kongsvingermannen Max Hermansen arbeider i dag som lærer på en videregående skole i Oslo. Hermansen, som er orlogskaptein av rang, har arbeidet i sjøforvaret og er utdannet ved befalsskolen i infanteriet og på sjøkrigsskolen. Inntil for to år siden var han forlagssjef hos Sjømilitære Samfund, en stiftelse som arbeider til sjøforsvarets fremme.

I forbindelse med at den svært kontroversielle lederen av Urtehagen, Trond Ali Linstad var tenkt tildelt kongens fortjenestemedalje, omtalte Hermansen kongen som en fjott. Dette skjedde på en facebookprofil hvor Hermansen også promoterte publikasjonene til Sjømilitære Samfund. Dette fant arbeidsgiveren så uakseptabelt at Hermansen ble oppsagt fra sin stilling i følge VG. (Det hører med til historien at kongen grep inn og hindret at Linstad fikk medaljen.)

Hermansen har vært svært engasjert i sine utfall mot kongehuset og vært med i grupperinger som handler om å avskaffe kongedømmet. De siste årene har han også dukket opp i islamfiendtlige miljøer og har deltatt i debatten i flere ekstreme grupperinger på Facebook. Hermansens egen facebookprofil er også full av utfall mot islam og muslimer. Blant annet vil Hermansen plassere asylsøkere i leire i Tunisia og Marokko.

Les også: – Ingen grunn til PEGIDA-panikk