Vil ha dødsstraff for Raja

Jan Holthe, her fotografert på en demonstrasjon i regi av SIAN i 2012.

Jan Holthe, her fotografert på en demonstrasjon i regi av SIAN i 2012.

Den gamle naziaktivisten Jan «Pip» Holthe tar nå til orde for at det bør bli mulig å henrette Venstres Abid Raja for landssvik.

Det er på facebookgruppen Stopp den ekstreme masseinnvandringen nå, at Holthe kommer med svært harde utfall mot Abid Raja. Gruppen administreres av Kaspar Birkeland og Bjørn Funder Halldal.

I et innlegg som ble postet i dag morges skriver Holhte:
«Stortingsrepresentant Abid Raja (V) som også er advokat, jobber kontinuerlig for å begrense ytringsfriheten i Norge, ved aktivt å kjempe for å få endret ordlyden i §100 i Den Norske Grunnloven, alternativt fjerne den helt.
Hvem var det som mente at muslimer på Stortinget var en god idè?
Eidsvollsmennene ville ha snudd seg i graven om de kunne se hvordan Stortinget i dag er sammensatt, med representanter som kjemper for å rive ned alt det de bygget opp, sammenfattet i en solid Grunnlov, som nå altså blir revet i filler bit for bit, av unasjonale krefter som utelukkende kjemper for at fremmede makter skal få fotfeste her i landet, og til sist ta over makten.
Det tyskerne ikke klarte i perioden 1940 – 45 er altså Abid Raja og hans forbundsfeller i ferd med å klare, med naive norske politikeres aktive støtte.
Burde vi ikke snart gjeninnføre dødsstraffen for landssvik her i landet?»
(Innlegget er gjengitt uavkortet. Red.)

Jan Holthe er ingen hvem som helst på den ekstreme høyrekanten. Han fikk store oppslag i mediene da han i 1991 forkynte opprettelsen av organisasjonen HAM – Hvit Arisk Motstand etter inspirasjon fra den svenske, og noe mer velorganiserte gruppen Vitt Ariskt Motstånd. VAMs medlemmer var innblandet i drap, bankran, våpentyverier og en rekke voldshandlinger.

Drømmen om en nordisk forbrødring har alltid vært levende i det høyreekstremistiske miljøet, og svenskene tok på seg en storebror-rolle ovenfor sine norske venner fra Gjøvik. Jan Holthe lanserte sitt HAM etter mønster fra Sverige, med hard fysisk trening, blind lojalitet og fullstendig oppslutning om «arbeidet». Deltagelsen i Karl 12.-markeringen i Sverige skulle være deres ilddåp. 12 nordmenn, deriblant Holthe og  Kyvik, ble stoppet på grensen med bilen full av slagvåpen, men fikk likevel dra videre. Under markeringen i Sverige kom det til harde sammenstøt mellom nynazister og svensk politi, og seks nordmenn ble arrestert; deriblant Jan Holthe. De satt to uker i varetekt og fikk lave straffer. Vel ute igjen feiret de friheten sammen med svenske rasebrødre, før turen gikk hjem til Norge igjen. Så var det slutt på moroa – de var avslørt.

Jan Holthe, innringet, på et treff i Stockholm i 1991, hvor han gikk god for en antirasist som infiltrerte bevegelsen.

Jan Holthe, innringet, på et treff i Stockholm i 1991, hvor han gikk god for en antirasist som infiltrerte bevegelsen.

En ung antirasist infiltrerte høsten 1991 HAM for å avsløre deres planer. Han ble arrestert sammen med de andre i Sverige, men hoppet av, og fortalte politi og media om HAMs planer om brenning av stortingspresident Jo Benkows hytte, bombing av Blitz-huset og en rekke andre terroraksjoner. Ved nærmere gransking viste det seg at disse planene ikke var gjennomførbare i praksis, men avsløringen viste at pratingen var begynt å bli svært konkret i denne gjengen. Etter avsløringen av HAM ble infiltratøren flere ganger truet på livet og holdt seg lenge skjult, og Jan Holthe fortsatte å true og forfølge ham hele tiden etterpå. Holthe prøver på denne måten å avskrekke andre mot å forsøke å infiltrere hans «hemmelige» grupper.

HAM ble aldri noen suksess, og Holthe selv fikk problemer med troverdigheten i forhold til sine svenske venner etter at mange der holdt ham ansvarlig for å ha brakt en infiltratør inn i rekkene.

Utpå nittitallet ble det stille fra Holthe som overfor flere forkynte at han hadde trukket seg ut av det høyreekstreme miljøet. Han har allikevel de siste årene vært observert ved forskjellige arrangementer, blant annet i regi av SIAN. En kikk på Holthes venneliste på Facebook avslører at han stadig holder kontakt med flere kjente skikkelser i nazimiljøet de siste 20 år, blant dem den tidligere Bootboyslederen Ole Krogstad. I 1985 ble Krogstad dømt til 10 måneders fengsel. Han ble funnet skyldig i tilgrising av den jødiske synagogen i Oslo, ulovlig besittelse av skytevåpen, anskaffelse av dynamitt og sprengning av inngangspartiet til Oslo kommunes innvandrerkontor. Den ene av Benjamin Hermansens drapsmenn, Ole Nicolai Kvisler er også på vennelisten. Det er også lederen for det omtalte «borgervernet» i Rogaland Øystein Vaule. Det var for øvrig i miljøet rundt Vaule at politiet i Stavanger beslagla et stort antall eldre skytevåpen og et AG3-gevær like før jul.

Deler av denne artikkelen har hentet teksten sin fra Henrik Lundes bok Aller ytterst fra 1993