Tumyr tapte i retten

Arne Tumyr talte i det vide og brede om islamiseringens farer.

Arne Tumyr tapte så det sang i retten.

Arne Tumyr tapte så det sang i søksmålet han hadde anlagt mot imam Akmal Ali i Kristiansand Tingrett.

Bakgunnen for søksmålet var at Akmal Ali i et intervju hadde sagt at Tumyr bygget sin virksomhet på «rasisme, hat, propaganda og mye løgn».

Tumyr la til grunn at man ved vurderingen av hva som er rasisme skal legge bokmålsordbokas definisjon til grunn og at Akmal Alis uttalelser var skadelige for Tumyrs omdømme.

Akmal Ali førte, under protest fra Tumyr, forskerne Lars Gule og Sindre Bangstad som sakkyndige vitner.

Retten avviste at bokmålsordboka kunne tillegges vekt som rettskilde og fant at Akmal Ali hadde grunnlag for sine uttalelser om Tumyr og at uttalelsen i det vesentligste var sann.

Retten viste videre til at Tumyr selv i sitt innledningsforedrag omtalte islam som en kreftsvulst og viste til at de fant det underlig at han etter slike utsagn gikk til søksmål mot Akmal Ali for langt mildere uttalelser.

Akmal Ali ble blankt frifunnet og Arne Tumyr ble dømt til å betale Alis saksomkostninger.

Det er ikke kjent om Tumyr vil anka saken.

Vepsen gjør oppmerksom på at Akmal Alis sakkyndige, Lars Gule, sitter i Vepsens styre og at Akmal Alis forsvarer, advokat Frank Hind arbeider for advokat Bente Roli som også sitter i Vepsens styre.

Les dommen her

Les også: Fører narko- og trusseldømt ekspertvitne