Nazist med 17. maifeiring

Jan Holthe, helt til venstre, under en PEGIDA-demonstrasjon i Oslo.

Jan Holthe, helt til venstre, under en PEGIDA-demonstrasjon i Oslo sammen med tidligere NDL-leder Ronny Alte.

Den mangeårige høyreekstremisten Jan Holthe trår til med 17. maifeiring på Bjønnåsen i Rælingen – stedet hvor 200 ungdommer illegalt feiret 17. mai i 1942.

Av Tor Bach

Den 17. mai 1942 falt på en søndag, og ungdom fra Strømmen, Rælingen og Lørenskog samlet seg på Bjønnåsen og feiret nasjonaldagen til tross for nazistenes forbud mot å feire dagen.

I år er altså Jan Holthe den som innbyr til å markere begivenheten. Holthe ledet på 90-tallet organisasjonen Hvit Arisk Motstand og Birkebeinergruppen og var den gang en av Norges mest sentrale nazister. Han ble blant annet pågrepet av politiet i besittelse av 30 dynamittgubber. Senere ble det stille rundt Holthe før han i 2012 dukket opp som aktivist i den muslimfiendtlige organisasjonen SIAN. Så sent som i år har han vært observert på demonstrasjonene til en annen muslimfiendtlig organisasjon, nemlig PEGIDA.

Jan Holthe, her fotografert på en demonstrasjon i regi av SIAN i 2012.

Jan Holthe, her fotografert på en demonstrasjon i regi av SIAN i 2012.

Det er lite som tyder på at Holthe har moderert sine synspunkter siden nittitallet. I februar i år skrev han et lengre innlegg på Facebook hvor han hevdet at: «All terror er av det gode. Jo flere terroranslag og jo flere menneskeliv som går med, jo bedre er det.» Senere i innlegget heter det: «Skal vi få til en kursendring i norsk innvandringspolitikk er vi helt avhengige av at så mange terrorangrep som mulig vil bli begått av muslimske fundamentalister. Så slutt å syte og klage, og i stedet fryd dere over hvert et terroranslag og hvert et liv som går med i terroranslag på norsk jord.»

Holthe gjorde seg også bemerket i januar i år da han krevde dødsstraff for Venstres Abid Raja for landsforræderi.

Terje Emberland er seniorforsker ved HL-senteret og styremedlem i Vepsen. Han er en av Norges fremste eksperter på den historiske nasjonalsosialismen og forsøkene fra tyskerne på å nazifisere det norske statsapparatet. Han er svært lite imponert over at Holthe står bak dette 17. maiarrangementet.

– Det er like uanstendig at en mann med en slik nynazistisk fortid og som fortsatt deltar i fremmedfiendtlige bevegelser, står bak et slikt arrangement som da Folkebevegelsen Mot Innvandring i sin tid omtalte seg selv som den nye motstandsbevegelsen. Dette er et forsøk fra sentrale høyreekstreme på å pervertere motstandskampen som symbol, påpeker Emberland.

Holthe ser terror og døde nordmenn som en politisk fordel.

Holthe ser terror og døde nordmenn som en politisk fordel.