Altes anke avvist

Ronny Altes anke er avvist.

Ronny Altes anke er avvist.

Ronny Altes anke etter å ha blitt dømt for æreskrenkelse av havforsker Øyvind Bergh er nå avvist, og dommen er rettskraftig.

Det var i mars i år at Alte ble dømt til å betale Øivind Bergh 75 000 i oppreisning og 155 000 i saksomkostninger etter et blogginnlegg hvor Bergh ble beskyldt for å være pedofil.

Alte anket saken til lagmannsretten, men hadde ikke råd til å betale ankegebyret. Han fikk avslag på fri rettshjelp, og saken ble avvist etter at Alte ikke hadde betalt gebyret innen den fristen retten hadde satt.

I sin anke mente Alte at det var ham som hadde blitt ærekrenket av Bergh og at Alte ikke kunne klandres for å ha publisert noe på sin blogg som en annen person hadde skrevet.

Dommen mot Alte er nå rettskraftig og han må betale Bergh 75 000 i oppreisning og 155 000 i saksomkostninger.