Med Lonstad mot innvandrerne
-Oslo FrP. med skitten valgkamp

Oslo Fremskrittsparti har valgt Einar Lonstad som sin kandidat til vervet som byrådsleder i Oslo. Lonstad er kjent for sine mange primitive utfall mot innvandrere. Han stiller som førstekandidat for et parti med en lang rekke kjente aktivister fra innvandringsmotstandernes rekker. Monitor har kikket noen av delegatene på Oslo-årsmøtet nærmere etter i kortene.

Selv om partiformann Hagen kastet seg inn i kampen for at den noe mer avdempede- Svenn Kristiansen skulle bli nominert, ble Lonstad valgt med et flertall på fjorten stemmer. Lonstad ble valgt inn på en innvandrerfiendtlig stemningsbølge.

Antikommunisme
En av møtelederne var Thor Petter Krosby. På 70 tallet var Krosby leder for en organisasjon kalt Frihetsrådet. Dette rådet var den norske grenen av World Anti Communist League (WACL), en fascistisk bevegelse med nære bånd til bl.a. Salazars Portugal. Forløperen til WACL var Anti Bolschevik Block of Nations (ABN) som ble grunnlagt på førtitallet.

Stifterne av denne internasjonalen var blant annet lederen av den beryktede kroatiske Ustasja militsen, Ante Pavelic, lederen for Hitlers lydregime i Hviterussland, Radislav Ostrovsky, som for øvrig rømte til Argentina etter krigen og Yaroslav Stetsko, Ukrainas diktator som utleverte landets Jøder til Hitler. I 1966 slo ABN seg sammen med Asian peoples Anti Communist League og organisasjonen ble heretter hetende World Anti communist league.

Overvåket nordmenn
Frihetsalliansen bedrev blant annet innsamling av opplysninger om folk på norsk venstreside. Disse opplysningene ble sendt videre til Frihetsalliansens danske søsterorganisasjon, hvor høyreekstremisten Hans Hetler, tidligere CIA agent, tok hånd om dem. Krosby var ute i kulden. I dagens Fremskrittsparti er han imidlertid velkommen igjen og han ble medlem i april 1995.

Krosby dirigerte en broket forsamling. En av de tilstedeværende var Leif Kvigne, den tidligere lederen for den obskure grupperingen Norsk organisasjon mot innvandring. Før forrige kommunevalg laget Kvigne det dokumentet som utgjorde debattgrunnlaget for Oslo Frps innvandringspolitikk.

Kvigne er imidlertid ikke den eneste som har viet mye av sin tid til kampen mot innvandring. Inger Marie Løkling, som var delegat fra Furuset bydel, er en aktivist med etter hvert mange års erfaring. Løkling er leder for en organisasjon ved navn Tverrpolitisk velgerinitiativ. I følge retten er det ikke grunnlag for å hevde at denne gruppen er rasistisk, men at den er sterkt innvandringsfiendtlig er hevet over en hver tvil.

Stopp innvandringen
En annen person med tilknytning til Løklings gruppe er Egil Karlsen. Karlsen har en lang politisk karriere bak seg - Som våpendrager for Jack Erik Kjuus. Ved kommunevalget i 1987 var Karlsen nr. 40 på Jack Erik Kjuus "Upolitisk liste", I 1991 stod han på Stopp Innvandringens kommunestyreliste i Oslo og i 1993 var han tredjemann på stortingslisten. Egil Karlsen meldte seg inn i Fremskrittspartiet i desember 1994.

Upolitisk liste
En annen, og skrivefør person er Magnhild Ullsvik Hansteen. Både hun og hennes mann, Carsten B. Hansteen var delegater fra Bøler bydel. Magnhild Hansteen har skrevet boken Norge for alle? som blant annet selges gjennom Fritt Forum. Carsten B. Hansteen har blant annet vært kandidat for Jack Erik Kjuus "Upolitisk liste", et av hans mange forsøk på å bli valgt inn i styre og stell. Listen inneholdt mange navn på kjente høyreekstremister og gamle landssvikere.

Voldsfremmende propaganda...
Hvorvidt noen av de sistnevnte er tilhengere av raseteorier eller hitlerisme er heller tvilsomt. De går allikevel svært langt i sine teorier om innvandringens konsekvenser og voldens årsaker. I en klage til pressens faglige utvalg hevder de at en historisk artikkel i Samora magasin er farlig voldsfremmende propaganda. Artikkelen beskriver hvordan en del nordmenn tjente som koloniembedsmenn i slavestaten Kongo for rundt hundre år siden.

I følge underskriverne, som blant annet omfatter Inger Marie Løkling, Magnhild Hansteen og Egil Karlsen vil denne typen artikler kunne gi "...et inntrykk av de forferdelige nordmenn fortjener å bli ranet, slått, myrdet jfr. Tidens voldsbølge".

Nasjonaldemokratisk union
En person som har deltatt i ikke fullt så pyntelige aktiviteter i fortiden er Toralv Lorentzen, som på årsmøtet var delegat fra Grünerløkka lokallag. På åttitallet var han en kjent person i Oslos nynazistiske miljø og pleiet nær kontakt med personer som Petter Kristian Kyvik og Ole Krogstad.

Lorentzen var også tilknyttet Michael Knutsens Nasjonaldemokratisk union. De siste årene har Lorentzen etter eget utsagn nøyet seg med å lese Fritt Forum. Vi har i tillegg observert ham som annonsør i samme blad, hvor han tilbyr modeller av fly og tanks.

Skitten valgkamp
Selv om Fremskrittspartiet får stadig sterkere preg av å være et en-saks anti-innvandringsparti, er det viktig å understreke at det, all høyrepopulisme til tross, er viktig å skille mellom dem og mer fascistiske partier som Fedrelandspartiet og Nasjonalalliansen. Det eksisterer miljøer i Oslo hvor dette skillet ikke er så viktig, hvor det partiet som tjener innvandringsmotstanden best er det de til en hver tid slutter opp om. Det er i dette lyset en må se valget av Lonstad. Samtidig er det klart at Fremskrittspartiet får stadig flere talspersoner som gjør sitt ytterste for å viske ut skillet mellom dem og mer ytterliggående bevegelser.

De produserer så å si sine egne ekstremister, som vil komme til å sette sterkt preg på høstens valgkamp. Det faktum at de er i stand til å øve politisk innflytelse burde føre til aktiv mobilisering mot Fremskrittspartiet og deres menneskesyn i den kommende valgkampen. Aldri har de humanistiske verdier vært så viktige å forsvare.

 


Andre artikler       |     Tilbake til forsiden