Samling under Blüchers vinger

 Uniformerad judehat   |   Antisemittismens återkomst

Nazister i Norge, Sverige og Danmark har gått sammen i et felles nettverk. En av de sentrale bakmennene er Norsk Fronts tidligere fører, Erik Blücher. Dannelsen av nettverket innevarsler også en langt mer vulgær antisemittisme enn tidligere.

Det er Norges nasjonalsosialistiske bevegelse (NNSB - tidligere kjent som Zorn 88), med Erik Rune Hansen og Jan Erik Kvamsdal i spissen, Danmarks nationalsocialistiske bevægelse (DNSB) Nationalsocialistisk Front (NSF) fra sverige og Scandinavian Blood and honour som nå har slått seg sammen i et nettverk. Hensikten med nettverket er blant annet å utgi et felles magasin og å stå for felles aksjoner og arrangementer.

Hess marsj
De første signalene om at et samarbeid var på trappene kom allerede i august i fjor. Da arrangerte DNSB, NSF og Blood and honour minnesmarsj for Rudolf Hess i den danske byen Køge. Etter dette var det flere møter mellom svenske og danske nazister, hvor etterhvert også representanter for Zorn 88, som skiftet navn til Norges Nasjonalsosialistiske bevegelse, deltok. På et møte den 20 desember 1997 ble det besluttet at NSF og DNSB skulle delta i NNSBs sommerleir i Norge nå i sommer.

Nordisk framtid
den 15. Mars i år samlet representanter for de forskjellige gruppene seg igjen, denne gang i Helsingborg. På dagsorden stod spørsmålet om årets Hess marsj og opprettelsen av et felles magasin. Det ble besluttet at de fire organisasjonene arrangerer Hess-marsj i Greve i Danmark. Marsjen, som vil foregå i full uniform, går av stabelen den 15. August klokken 12, med oppmøte foran DNSBs partilokaler. Det skal også utgis et blad, Nordisk framtid, med artikler på norsk, svensk og dansk.

Blücher talte
Den 18. April i år var det duket for feiring av Hitlers fødselsdag. I svært fordekte former samlet nazistene seg i Sölveborg for å hylle sin døde fører. Det ble spist, drukket, slått på tromme og holdt taler. Det mest interessante ved arrangementet var at den utvandrede norske naziføreren, Erik Blücher, holdt tale på vegne av Blood and honour. Blücher har i mange år spilt en tilbaketrukket rolle som hatkremmer og har ikke siden han forlot Norge fremstått som en politisk leder. Selv under Norsk Front tiden forsøkte han å ikke fremstå åpent som nazist og Hitler beundrer og ble rasende da det ble publisert et bilde av ham mens han gjorde Hitler-hilsen. At han nå står åpent frem sier noe om hvem som har makten i det nye nettverket. Det er nemlig penger fra Blüchers innbringende salg av hatmusikk og nazipropaganda som finansierer nettverket.

Konflikt
Blücher, som er alliert med den britiske terrorgruppen Combat 18 i den pågående innbyrdeskrigen mellom Europas nazister, har gjennom samarbeidsprosjektet satt hovedkonkurrenten Nordland under press. Dette, sammen med et tettere samarbeide og bedre finansiering, kan komme til å endre både kart og terreng i det brune skandinaviske landskapet.

Jødehat
Det mest synlige uttrykket for samarbeidet er at tyngdepunktet i retorikken har flyttet seg fra generell innvandringsmotstand til vulgær antijødisk propaganda. Det første uttrykket for dette kom den 8. November i fjor da Nationalsocialistisk front i Stockholm arrangerte den første antijødiske demonstrasjon i Sverige siden 30-tallet. Et nytt forsøk på en demonstrasjon i Malmö, "Mot Israel - for det palestinske folk" den 30 mai i år, falt imidlertid i fisk.
    I mellomtiden har Norges Nasjonalsosialistiske bevegelse bestemt seg for å gjenutgi det beryktede falskneriet "Sions vises protokoller". Denne ble sist utgitt av Nasjonal samlings propagandaleder i Oslo, Ørnulf Myklestad, i 1944 (Se Monitor nr. 2/98). Ansvarlig for denne utgivelsen er NNSBs Jan Erik Kvamsdahl, som uttaler til radioens P2 at utgivelsen av protokollene blir som en "mild joggetur, sammenlignet med hva som ellers skal komme".

 
Giftige løgner
Norges nasjonalsosialistiske bevegelse har nylig også utgitt et eget "Holocaustnummer" av bladet Gjallarhorn. Over 32 sider vier de seg til å spre løgnpropaganda som skal "bevise" at Holocaust aldri fant sted. Bladet, som for en gangs skyld er trykket i offset i motsetning til tidligere oppkopierte utgaver, bringer lange, svært tekniske artikler, som er vanskelig for lesere uten svært spesialiserte kunnskaper å tilbakevise. Vi antar at dette nummeret er et resultat av den nære kontakten med Jan Erik Kvamsdahl og den beryktede svensk/Østerikske holocaustfornekteren Ditlieb Clüver-Felderer. Felderer er blant annet dømt for å sende hårtufser og såpestykker til svenske jøder.
    Samtidig har bevegelsen utgitt plakater i samarbeid med den Combat 18-tilknyttede Riksfronten på Eidsvoll. Samarbeidet på det nordiske plan har dermed også fått lokale ringvirkninger i Norge.

Fører til voldsbruk
Det er all grunn til å ta det nye samarbeidet alvorlig. Det er tale om en sterkere organisert pan-skandinavisk nazibevegelse, med bedre økonomi og med vilje til å fremføre de mest groteske og primitive påstander om jøder. Erfaringsmessig vil denne propagandaen ikke kunne brukes til noe annet enn å utløse voldsaksjoner - mot jødene og mot andre minoriteter. Dette vil fordre en ganske annen og mer skjerpet bruk av straffelovens § 135 A. Allerede nå ser vi at nazister tar åpent til orde (Se egen sak) for å utrydde alvorlig syke mennesker og homofile.

 


Andre artikler       |     Tilbake til forsiden