RV-medlem kastes ut?
- Religionslærer sprer antijødiske holdninger

Ledelsen i Rød Valgallianse har bedt den 35-årige religionslæreren Hans Olav Brendberg, som sitter i et av partiets lokallagsstyrer i Nord-Norge, om å melde seg ut. Bakgrunnen er Brendbergs svært mange uheldige uttalelser om jødene som har fremkommet delvis gjennom Brendbergs egne skriverier på Internett, og dels gjennom hans virksomhet som løpegutt og oversetter for den svenske antisemittiske skribenten Jöran Jermas.

Av Tor Bach, Sven Johansen og Lise Apfelblum

Brendberg har tidligere vakt reaksjoner gjennom ting han har skrevet på kronikkplass i Klassekampen, hvor han har tillagt jødene ansvaret for å ha drept Jesus og for å hate alle ikkejøder.

Det er allikevel på det såkalte KK-forum, Klassekampens tidligere halvoffisielle debattforum på Internett at Brendberg har gjort seg mest bemerket. En av de tingene Brendberg har skrevet som vakte mest oppsikt var da han hevdet at:
"Det har alltid funtest millionar av hyggelege tyskarar - men ikkje ein einaste er med i dagboka til Anne Frank. Og når det gjeld "broader picture": Er ikkje verda større enn eit kvistrom i ein nederlandsk bygård?"

Jødisk avlsprogram
Brendberg har videre flere ganger henvist til den amerikanske høyreekstremisten Kevin MacDonald som en autoritet på jødiske spørsmål. Kevin MacDonald er en hvit rasist i USA, antisemitt, anti svarte, anti venstresida, apologet for Hitlers folkemord på jødene og fascist. MacDonald er professor ved et obskurt Californisk universitet, og kanskje mest kjent dfor sin tese om at jødene bedriver bevisst avlsarbeid for å utkonkurere andre "raser". I forbindelse med rettssaken som den britiske kvasihistorikeren og hitlerbeundreren David Irving anla mot Deborah Lipstadt, stilte MacDonald som vitne for Irving og fremstilte disse teoriene. I MacDonalds bøker om jødene anklager han marxismen og oktoberrevolusjonen for å være en jødisk konspirasjon, uttrykker at jødene og asiatene truer med å ta makta fra europeerne i USA, anser det for genetisk farlig å importere "afrikanere".

Om disse bøkene skriver Brendberg at:
MacDonald sitt arbeid er eit klassisk kritisk, akademisk arbeid. Bøkene hans hadde fortent eit skikkeleg, kritisk ordskifte - noko som ikkje er mogleg i dagens klima.

Pålegg om å slutte
Også i Arbeidernes Kommunistparti, som er en fraksjon innad i RV, har man reagert på Brendbergs virksomhet. I en utalelse fra AKPs sentralstyre heter det blant annet:
"Hans Olav Brendberg har reist en diskusjon i forskjellige fora omkring jødenes stilling i verden. Sentralstyret i AKP oppfatter at hans syn fungerer anti-semittisk og målbærer konspirasjonsteorier om jødene. Dette bryter fundamentalt med AKPs syn på økonomiske og klassemessige drivkrefter i verdensutviklinga, det være seg i USA, i Midtøsten og i verden forøvrig." Uttalelsen slutter med at AKPs sentralstyre "pålegger Brendberg å avslutte denne diskusjonen i det offentlige rom."

Jöran Jermas
I Norge er Brendberg blant annet kjent som oversetter for den israelske skribenten Israel Shamir. I følge Shamirs hjemmeside er Shamir en ledende russisk-israelsk intelektuell, skribent, oversetter og journalist. I følge den samme hjemmesiden har Shamir hatt en rekke viktige jobber både som oversetter av klassiske verker, og har jobbet som journalist i flere tunge medieinstitusjoner.

Da Monitor i fjor begynte å grave i Shamirs fortid var det imidlertid svært vanskelig å få verifisert at Shamir noen gang har hatt alle jobbene han nevner. Jobben som moskvakorrespondent i den israelske storavisen Haaretz viste seg blant annet å koke ned til et par freelance artikler.

Det svenske folkeregisteret gir imidlertid noen pekepinner om Shamir og hans bevegelser. Vi vet at han i oktober 1984 ble folkeregistrert i Sverige, og senere ble svensk statsborger. I følge det samme folkeregisteret bor Shamir fortsatt på Dalagatan i Stockholm, ikke i Jaffa som han selv hevder. Shamirs første kone og to sønner bor også i Stockholm.

I juli 1993 utvandret Shamir fra Sverige til Russland, senere dro han fra Russland til Israel hvor han i juli 1994 giftet seg med en yngre kvinne. Høsten 1998 vendte Sahmir og hans nye kone tilbake til Sverige, hvor han i følge offentlige registre fortsatt bor.

Ukjent størrelse
Selv om Israel Shamir gir uttrykk for å være en av Israels ledende intellektuelle, har han altså store deler av tiden bodd i Sverige. Dette faktum har han holdt skjult, og ikke omtalt i noen av sine skriverier. En annen pussig detalj ved Shamir er at det knapt finnes henvisninger til ham på Internett datert tidligere enn 2001. Det som gjør dette ekstra merkelig er at Shamir i juni 2001 plutselig bytter navn til Jöran jermas, et noe underlig tidspunkt å bytte navn på all den tid det var på denne tiden han begynte å bli kjent og få utgitt bøker under navnet Israel Shamir.

Mens Hans Olav Brendberg hevder at Israel Shamir er israelsk borger, og derfor avskåret fra å kunne saksøke folk han føler seg tråkket på tærne av her i Norge, kan det altså dokumenteres at "Shamir" er svensk borger, har ett helt annet navn og i hvertfall i lange perioder har oppholdt seg helt andre steder enn i Jaffa i Israel slik han selv hevder.

UFO-konspirasjoner
Mens Jöran Jermas (Shamir) har utsett seg Hans Olav Brendberg til løpegutt her i Norge, har han funnet andre og enda mer ytterliggående allierte i Sverige. En av hans svenske oversettere, Lars Adelskog er ledende innen den svenske UFO-bevegelsen, men beveger seg også i en jungel av konspirasjonsteorier hvor iluminatiordenen, frirmurerne og øgler i menneskeham alle driver sitt spill for å styrte den verdensorden vi kjenner. Adelskogs siste utgivelse var boken "En tom säck kan inte stå", utgitt på det åpent nazistiske Nordiska Förlaget, som for øvrig også selger bøkene til den tidligere omtalte Kevin MacDonald, sammen med bøker av blant annet Adolf Hitler og David Irving. I denne boken forsøker Adelskog i kjent høyreekstrem stil å "bevise" at jødeutryddelsene under annen verdenskrig ikke fant sted.

Adelskog var tidligere redaktør for det svenske alternativtidsskriftet Nexus, hvor han utbredte sine forskjellige konspirasjonsteorier. Restopplagene av Nexus ble senere overtatt av Nationalsocialistisk Front, som solgte dem via sin nettbutikk.

Jermas selv er heller ikke ukjent med konspirasjonsteorier. Da han i 2001 besøkte Norge, hevdet han i et intervju med Adresseavisa at mange jøder som arbeidet i World Trade Center fikk tekstmelding med advarsel om å komme seg ut før det smalt den 11/9.

Uvitenhet?
Det er ukjent om Hans Olav Brendberg er kjent med Jöran Jermas forskjellige identiteter, oppholdssteder og kontakter. Det man kan si med sikkerhet er at Brendberg leser det som skrives av Shamir, og at det i disse tekstene finnes materiale som ville få enhver til å forstå at det dreier seg om svært ekstreme politiske og rasistiske holdninger. Brendberg har selv valgt å videreformidle mye av dette ogannet grumsete materiale til norsk offentlighet, og det er dette som har gjort at RV nå, trolig for første gang i Norgeshistorien, kaster ut et medlem på grunn av antisemittiske holdninger.

Religionslærer
Enkelte har bekymret seg over spørsmålet om en person som sprer slike holdninger til jøder bør arbeide som religionslærer i den offentlige skolen. Leder i Norsk Forening Mot Antisemittisme, Christine Mohn, er krystallklar når hun blir spurt om hvilken holdning hun har til hvorvidt Brendberg bør undervise i religion:

- Nei selvfølgelig ikke!

 

Publisert 11.02.2004 - oppdatert 12.02.2004


Andre artikler       |     Tilbake til forsiden