Om valgekstraMonitor | Kontakt
Forsiden |Demokratenes kandidater | Demokratenes venner | Hva kan JEG gjøre?
Demokratenes mange venner

 

I følge Demokratene "forsøker Monitor å sette et negativt stempel på de av Demokratenes medlemmer som har vært, eller er, medlem i organisasjoner som Fedrelandspartiet, Stopp innvandringen, Folkebevegelsen mot innvandring og Forum mot islamisering. Venstreekstremistene har imidlertid unnlatt å konkretisere hva som er så galt med det som de nevnte organisasjonene har nedfelt i sine programmer, vedtekter eller vedtatte uttalelser."

Vi tillater oss derfor å gi et kort tilbakeblikk på noen av de organisasjoner som har levert kadre til Demokratene, slik at leserne selv kan danne seg en mening om hvorvidt det er noe galt med disse grupperingene.


Vidar Kleppe sammen med Tord F. Moorsund, redaktøren i det naziforherligende bladet Nation & Kultur

 

Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI)
"Ozonlaget over våre poler kan med sunn fornuft og tenkende, repareres, men ødeleggelsen av vår rase eller egenart kan aldri repareres".

- Fra FMI-løpeseddelen "Ja, vi selger dette landet"

FMI ble stiftet på Karmøy i oktober 1987. Organisasjonens første leder var Arne Myrdal fra Arendal.

Organisasjonen ble fra første stund tumleplass for rasister og nazister, og deltakelse i organisasjonen ble en prioritert oppgave for Nasjonalt Folkeparti.

I 1989 ble Arne Myrdal varetektsfengslet etter at politiet fant fem kilo dynamitt hjemme hos ham. I løpet av etterforskningen kom det frem at Myrdal hadde lagt planer om å sprenge et asylmottak på Tromøya utenfor Arendal. Myrdal ble dømt til fengsel for dette forholdet.

FMI kom på nytt i offentlighetens søkelys da lederen, Arne Myrdal, gikk ut og påstod han hadde opprettet et landssvikregister. Registeret skulle omfatte mennesker som var uenig med FMI politisk og var delt inn i kategoriene "Myndighetspersoner", "Politiske landssvikere" og "Andre forrædere". I følge Myrdal drev FMIs lokallag innsamling av personopplysninger til det ulovlige registeret.

I følge Dagbladet den 23. oktober 1992 hadde Arne Myrdal først søkt Datatilsynet om konsesjon til å opprette registeret. I følge Dagbladet gjorde Myrdal dette etter oppfordring fra Vidar Kleppe. Om kontakten med Vidar Kleppe fortalte Myrdal til avisen:
"Vi er liksom blitt enige om det. Noen ganger ringer Kleppe. Andre ganger slår jeg på tråden. Jeg får vite nytt fra Stortinget og andre forskjellige opplysninger. På den annen sideinformerer jeg Kleppe om en del ting som han ikke kjenner til"

Vidar Kleppe bekreftet i et intervju med Dagbladet samme dag at han virkelig hadde oppfordret Myrdal til å søke om tillatelse til å opprette landssviksregisteret.

I 1991 havnet Myrdal i nye problemer med politiet etter at han, sammen med flere kjente nazister, angrep antirasistiske demonstranter ved FMIs landsmøte på Fevik. Myrdal ble i 1992 idømt fire måneders fengsel for dette overfallet.

1991 var også året som markerte starten på Myrdals nedtur. På Youngstorget ble han møtt av 10 000 demonstranter som vendte ham ryggen. Myrdal røk også uklar med sine gamle venner i FMI og dannet organisasjonen Norge Mot Innvandring (NMI), uten at dette ble noen suksess.

Arne Myrdal fortsatte det ulovlige personregisteret etter at han brøt ut av FMI og dannet NMI. I et internt skriv til medlemmene, utgitt høsten 1993 skriver han:
"Hvis du har gjort noe som er på kanten av loven eller noe ulovlig, nekt da å gi politiforklaring. DET ER DIN RETT!
Du kan til og med nekte i retten å gi forklaring om det er til din fordel. Husk alltid på at politiet er din hovedfiende. Forhørslederen er ute etter å ta deg. Stol aldri på ham. Hvis han er grei og hjelpsom, vær da ekstra på vakt. Det er bare et spill for at du skal like ham og han skal vinne din tiltro. Vær forsiktig med å ta i mot røyk og kaffe som han gratis tilbyr deg. Angi aldri noen og aller minst kamerater og venner. Fortell intet om NMI. Si aldri at du er medlem eller sympatisør. Med andre ord. Hold kjeft om NMI!"

FMI er i dag nærmest en sovende gruppering. På slutten av nittitallet forsøkte en del tidligere medlemmer av nazigruppen Viking å organisere et lokallag på Østlandet. (Vedtak på årsmøte i FMI, Østlandet 27/1-99) Ett av styremedlemmene som satt der sammen med nazistene var Tom Granerud, i dag annenkandidat for Demokratene i Akershus. Bjørn Voldnes, som overtok som leder i FMI etter Arne Myrdal, stiller i år som annenkandidat for Demokratene i Møre og Romsdal.

Den 13. mai i år spurte demokratenes partileder, Vidar Kleppe, hva som var galt med Folkebevegelsen Mot Innvandring.

Til toppen

 

Stopp Innvandringen
"Den eneste grunnen til at det i dag overhodet finnes hvite mennesker, er at de i overveiende grad har holdt seg unna blanding med andre folkeslag."
- Fra Hvit Valgallianse (Stopp Innvandringen/Hjelp fremmede hjem) sitt prinsipprogram, stortingsvalget 1997.

Dette partiet var ett av Jack Erik Kjuus mange partiprosjekter. Kjuus stilte seg i spissen for mange prosjekter, blant annet partiet med det usannsynlige navn "Hjelp de fremmede hjem ellers mister vi landet vårt". "Stopp Innvandringen" stilte til valg første gang i 1989. Partiet samlet en blanding av innvandringsmotstandere, gamle landssvikere og tidligere aktivister i Erik Blüchers Norsk front og Nasjonalt Folkeparti.

I 1993 stilte Stopp Innvandringen felles liste med Fedrelandspartiet, uten den helt store suksess.

I 1995 ble Kjuus forskjellige partiprosjekter slått sammen til "Hvit Valgallianse". I september samme måned lanserte partiet et nytt program hvor det bl.a. het at:
a) "Vi tilbyr adoptivbarna fortsatt å bo i Norge under forutsetning av at de lar seg sterilisere".

 b) "Dette gjelder også for mennesker som har inngått blandede parforhold; Dersom de ikke skiller lag eller flytter ut av landet, skal den fremmede parten i forholdet steriliseres, inklusive eventuelle felles barn".

     c) "Så lenge individet bor i Norge, må han/hun imidlertid sørge for å være 100 % steril, og skulle en befruktning på tross av dette finne sted, skal abort foretas."

Etter flere runder i rettsapparatet stadfestet Høyesterett at det var riktig å straffe Kjuus for rasehets etter straffelovens § 135 a.

Kjuus trakk seg fra politikken i 1999 og partiet skiftet navn til Nasjonalalliansen. Dette prosjektet ligger for tiden brakk. I følge partiregisteret består ledelsen i dag av personer med tilknytning til Norges Nasjonalsosialistiske Bevegelse  en nazistisk sekt som dyrker Adolf Hitler og Vidkun Quisling. En av dem som stilte til valg for "Stopp Innvandringen" var Amund Garfors, i dag førstekandidat for Demokratene i Nordland.

Til toppen

 

Fedrelandspartiet
"Norske jøder bør helst komme seg til Israel"
- Bjarne Dahl, leder for Fedrelandspartiets Oslo-avdeling til VG, 5. september 1995

"Jeg føler ubehag når jeg møter alle gruppene av innvandrere på Karl Johans Gate. Og jeg tar det anstøtelig når jeg blir kontrollert av en mørkhudet toller eller politimann i USA. De har ikke noe i vesten å gjøre. De bør reise hjem."
- Bjarne Dahl, leder for Fedrelandspartiets Oslo-avdeling til VG, 5. september 1995

"Et folk må aldri berøves sine eksistensmuligheter. Altså det var en menneskerettskrenkelse da biskopene i kirkebønnen fra signingsseremonien i Trondheim brukte formuleringen "Et folk av mange raser og ulike tungemål", for da har det norske folk opphørt å eksistere! For øvrig var, i følge Bibelen, oppsplittingen av Babels folk i mange grupper med forskjellige tungemål en straffedom fra Gud og ingen velsignelse."
- Fra Fedrelandspartiets nettsider, februar 1997

Fedrelandspartiet ble stiftet i Bergen i mai 1990 og registrert som politisk parti med de nødvendige 5 000 underskrifter året etter. Ved stortingsvalget i 1993 fikk Fedrelandspartiet 11 694 stemmer, tilsvarende 0,5%. Dette er det beste resultatet et høyreekstremt parti har hatt etter Nasjonal Samlings valgdeltakelse på 30-tallet. Flere av Fedrelandspartiets aktivister hadde for øvrig fartstid i Nasjonal Samling.

Ved stortingsvalget fire år senere var antall stemmer redusert til 3775 på grunn av interne stridigheter og organisatorisk inkompetanse. Allerede fra starten var Fedrelandspartiet tilholdssted for gamle landssvikere og nazistiske aktivister. Særlig i ungdomsorganisasjonen vrimlet det med militante nazister. Da maskerte nazister skjøt mot et lovlig demonstrasjonstog i februar 1995 var flere av Fedrelandspartiets stortingskandidater fra valget i 1993 blant de arresterte. Senere skulle flere andre aktivister markere seg gjennom deltakelse i voldsaksjoner.

I 1998 sprakk Fedrelandspartiet og en stor andel av medlemmene forsvant ut og gikk sammen om å omskape Hvit Valgallianse til Nasjonalalliansen. Sist gang partiet stilte til valg var i 2001 og da fikk de en oppslutning på en promille.

Ved årets valg stiller Bjarne Betten, fortsatt registrert som nestleder i Fedrelandspartiet, som førstekandidat for demokratene i Sogn og Fjordane, sammen med en annen aktivist fra Fedrelandspartiet, Magnar Bakke. Fra Fedrelandspartiet kommer også Bjørn Brandt som stiller i Sogn og Fjordane, Amund Garfors som stiller i Telemark og Tom Granerud som stiller i Akershus.

Til toppen

 

Nasjonaldemokratene
"Landsforrædere!"
- Hege Søfteland til Dagbladet da hun oppdager at de har kommet seg inn på et lukket møte hos Den Norske Forening

Nasjonaldemokratene var aldri registrert som politisk parti og stilte kun til valg i Oslo ved kommune- og fylkestingsvalget i 1991. Leder for prosjektet var Hege Søfteland, en mangeårig aktivist i innvandrerfiendtlige organisasjoner. Med seg på listen hadde Søftelend en blanding av anti-innvandringsaktivister, gamle landssvikere og andre som sluttet opp om det kortlivede initiativet.

Hege Søfteland er i dag medlem av Demokratene og medlem av gruppen som skal oppdatere partiets nettsider i valgkampen. I et brev til Agderavisen.com skriver Søfteland om sine planer for partiet:
"Demokratene må ha en nasjonalistisk profil!
Jeg er selv nasjonalist, og stolt av det. Jeg har bakgrunn fra bl.a. FMI og Den Norske Forening, og er stolt av det også. Demokratene må ikke bli et "FrP-light"-parti, men må markere seg som et parti med en klar, nasjonalistisk profil. Ellers er det ingen vits med dette partiet. Jeg oppfordrer herved nasjonalister over hele Norge til å melde seg inn i partiet, for om mulig å påvirke det til å flagge "for" nasjonalisme.  Demokratene må bli den nye folkebevegelsen mot innvandring."

Til toppen

 

Forum Mot Islamisering (FOMI)
"Muslimer har INGEN rettigheter noe sted til noe tidspunkt, bortsett fra retten til å bli EX-muslimer, enten OVER eller UNDER seks fot jord. Kampen mot Islam er stedløs, og den har vært tidløs i ca 1500 år"
- FOMI-leder Jarle Synnevåg i debattinnlegg på no.samfunn.politikk.diverse, 30/6-2001.

FOMI startet under navnet "Aksjonskomiteen mot bønnerop". Organisasjonens første offentlige opptreden var da den i mars 2000 samlet rundt 60 deltakere til et demonstrasjonstog mot muslimske bønnerop. I demonstrasjonstoget deltok flere voldsdømte nazister med tilknytning til gruppen Bootboys, som først fikk lov å marsjere etter at politiet hadde tatt fra dem økser og kjettinger. I september samme år skiftet man navn til Forum Mot Islamisering.

Den som har fremstått som leder for FOMI de siste årene er Jarle Synnevåg. Synnevåg måtte gå fra en jobb i forsvaret etter at det ble avslørt at han hadde publisert hundrevis av rasistiske innlegg på Internett. Blant annet hevdet Synnevåg at man ikke kan stole på en muslim før han ligger seks fot under jorden. Synnevåg ble ilagt en bot på kr. 10 000 for sine rasistiske uttalelser.

På FOMIs siste årsmøte, våren 2004, var det ikke bare mennesker som vier seg til kamp mot muslimer. Der var også landssviksdømte Arne Borgir med en fortid i Waffen SS. Borgir har gitt ut en bok som betviler at det fantes gasskamre i Auschwitz og har offentlig hevdet at det var jødene som erklærte Tyskland krig.

I FOMIs blad omtales for øvrig lederen i Oslos jødiske menighet som en "løgner og forræder".

En annen som har stått frem som talsmann for FOMI er Christen Krogvig, i dag kasserer i Demokratene og en av partiets stortingskandidater i Oslo.

Til toppen

 

Nation & Kultur
"Til upatriotiske franske politikeres ergrelse har Nasjonal Front fått ny vind i seilene."
- Usignert artikkel i Nation & Kultur, februar 2003

Dette er et blad som har utkommet et par år. Utgiverne har vært Tord Foorabally Morsund og Christen Krogvig. Bladet har utmerket seg gjennom å reklamere for svenske nazisters årlige happening, den såkalte Salemmarsjen, hvor talerne brøler ut sitt hat mot jødene.

Salemmarsjen arrangeres til minne om den myrdede 17 år gamle skinheaden, Daniel Wretström og arrangeres av voldsforherligende nazigrupper som Nationalsocialistisk Front og Svenska Motståndsrörelsen. Marsjen i 2003 samlet rundt 2000 deltakere, mens den i 2004 samlet rundt 1600.

Bladets spalter forøvrig har vært fylt opp av alskens ulykkesprofetier omkring innvandringens redsler. I det samme nummeret hvor man bruker flere sider på en nesegrus hyllestreportasje om Salem-marsjen, uten at men med ett ord nevner at arrangørene er blant Sveriges mest innbitte rasister og jødehatere, finner man en lang rekke av Demokratenes sentrale tillitsvalgte som underskrivere av artikler. Blant dem er Bjørn Brandt, Svein Otto Nilsen og Tore Boye. I tillegg kan man lese artikler av Erik Gjems Onstad (tidl. Fedrelandspartiet) Clara Weltzin (tidligere Fedrelandspartiet) Paul Bisgård (tidligere Fedrelandspartiet og FMI) og Bjarne Dahl (tidligere Fedrelandspartiet og FMI). I tillegg finner man usignerte artikler som entusiastisk beskriver det franske fascistpartiet Front Nationals valgfremganger.

I Nation og Kultur kan man for øvrig også finne en egen spalte, ført i pennen av Ingmar Haoko Tveitt, leder for Demokratenes Ungdom og stortingskandidat i Oslo. Mens Demokratene er opptatt av å fri til Kristenfolket, er Tveitt mer opptatt av norrøn mytologi, og det han omtaler som norrøne symboler. I novemberutgaven av Nation & Kultur skriver Tveitt:
"Vi må ikke gi oss før solkorset igjen kan brukes fordomsfritt og Kongens garde  igjen kan kalles Kongens Hird."

Rett under Tveitts spalte finner man en annonse som oppfordrer folk til å "vise solidaritet med dine folkefrender og ofre for den norsk- og svenskfiendtlige politikk som føres, delta eller send ditt bidrag til Salemfonden." og med adressen til den nazistiske organisasjonen som står bak Salemmarsjen.

Da Demokratenes kasserer og stortingskandidat, Christen Krogvig, den 30 mars i år ble konfrontert med deler av innholdet i bladet han har vært med å starte, hevdet han at hvis de hadde kommet til å skrive noe positivt om nazister måtte det ha skjedd ved en glipp. Ca. seks uker senere hevdet han at han ikke har hatt noe å gjøre med utgivelsen av Nation & Kultur siden 2004.

Mens Krogvig forsøker å distansere seg fra Nation & Kultur, fortsetter Demokratenes fylkeslag i Oslo og Vestfold å linke til det ytterliggående tidsskriftet.

Til toppen

 

Folkeaksjonen Mot EU-medlemsskap
"Under den allierte okkupasjonen (8. mai - 13 desember 1945) gjorde jøder og jesuitter statskupp og satte den norske statsforfatningen ut av kraft."
- Fra FMEs hjemmeside, mai 2005

"Således ble også forbudet om at jesuittene hadde adgang til kongeriket opphevet i 1956. Det ville være av stor betydning for landets sikkerhet at denne loven igjen blir å innføre."
- Fra FMEs hjemmeside, mai 2005

Folkeaksjonen Mot EU-medlemsskap bekjenner seg til klassiske konspirasjonsmyter, og hevder blant annet at jøder og jesuitter stod bak et statskupp i Norge ved frigjøringen den 8. mai 1945. Organisasjonen vil på bakgrunn av dette gjeninnføre jesuittforbudet i grunnloven. Organisasjonen ledes av Øyvind Aarsnes, flankert av Lars Rønbeck og Bjørgulf Mortensen. Rønbeck var tidligere aktiv i Demokratenes lokallag i Arendal, mens Mortensen er ført opp som sentralstyremedlem i Fedrelandspartiet.

Folkeaksjonen stempler EU-tilhengere som landsforrædere og hevder at Einar Gerhardsen i 1940 sendte krigsskip til Narvik i aprildagene i 1940 for å beskytte tyske interesser.

Da organisasjonen hadde folkemøte i Leknes i Lofoten, med 24 fremmøtte og serveringsboikott fra det lokale damefotballaget, var en av talerne hos denne antisemittiske organisasjonen Demokratenes partileder, Vidar Kleppe. Kleppe hevder at han bare stiller på møter hos alle som ber ham om det. Samtidig uttaler lederen for Demokratene i Nordland, Amund Garfors, seg med all ønskelig tydelighet på fylkeslagets nettsider:
" Lederen, Øyvind Aarsnes  i FMU, er noe av det mest oppriktige og ærlige menneske en kan tenke seg. At han ser på innvandring og EU som landssvik legger han ikke skjul på, og det burde flere av våre politikere og journalister merke seg." .

Dette dokumentet er laget av redaksjonen i Magasinet Monitor, med stor takk til Henrik Lunde ved Antirasistisk Senter for uvurderlig bistand.

 

Publisert 07.05.2005

 


Hva sier Demokratenes talsmenn?
Monitor har, med hjelp fra venner over hele landet, samlet sitater fra Demokratenes talsmenn og kandidater. Sitatene er samlet i "Demokratenes lille brune" som kan lastes ned her. Sitatsamlingen kommer også som utskriftsvennlig PDF-fil til bruk i skoledebatter og lignende.
Les hele saken
Magasinet Monitor,
Adr: PB 4741 Sofienberg, 0506 Oslo,
Ansvarlig redaktør: Espen Grønlie
Tlf: 48 02 72 22