Beskyldninger og full forvirring

Rune Hauges NDL retter harde beskyldninger mot Ronny Alte.

Rune Hauges NDL retter harde beskyldninger mot Ronny Alte.

Splittelsen i det muslimfiendtlige miljøet er dyp. Beskyldningene hagler mellom fløyene og mistenksomheten sprer seg. 

Etter at det ble kjent at Kjetil Kjønli ikke forlot NDL fordi han var uenig med organisasjonen men for å infiltrere bla. den påståtte venstreekstremisten Ronny Alte, altså den tidligere lederen i NDL, har organisasjonen nå publisert en artikkel hvor de fremsetter en lang rekke påstander om Alte. Alte beskyldes blant annet for urettmessig å ha tatt penger fra NDLs nettbutikk. Videre hevder NDL at en venn av Alte skal ha forsøkt å verve folk i SIAN til et torpedooppdrag mot noen muslimer i etterkant av SIANs julebord i fjor.

NDL er også opptatt av Altes forskjellige krumspring i media, både rundt rettssaken mot barnemorderen fra Utøya og i forbindelse med Altes forsøk på å lage en facebookgruppe for å omgjøre Utøya til et fredssenter. De hevder han har vært mer interessert i å være i media enn å drive seriøs organisasjonsbygging.

I forbindelse med dette går for øvrig ledelsen i NDL også i rette med at Alte eller hans forgjenger Lena Andreassen skal ha kastet ut Anders Breivik fra NDL. De peker på at personen som ble kastet ut brukte navnet Sigurd Jorsalfar, mens Breivik kalte seg Sigurd Jorsalfare. I akkurat denne konkrete saken sitter Vepsen også på informasjon som viser at Jorsalfar, hvis kone har kalt seg Jorsalmor på Facebook, er en annen person enn ABB.

I følge NDL skal Altes allierte ha diskutert hacking av facebookkontiene til politiske motstandere. En av dem som nevnes er professor Øyvind Bergh, som for øvrig har saksøkt Alte etter et innlegg på Altes blogg hvor Bergh ble utsatt for svært sterke karakteristikker.

I følge NDL er også Alte svært aktiv i hemmelige facebookgrupper som brukes til å masserapportere og stenge facebookkontiene til meningsmotstandere.

NDL er også svært kritiske til hva de mener har vært en dårlig innsats fra Altes side og beskylder ham for eksempel for rølp og tull på Skype i forbindelse med den muslimfiendtlige demonstrasjonen i Stavanger på St. hansaften i fjor.

Alte svarer på sin egen blogg og trekker frem facebookmeldinger hvor han får ros av dem som nå kritiserer ham.

I blogginnlegget tilbakeviser også Alte beskyldningene om underslag og peker på at pengene det er snakk om er penger han la ut.

Alte legger også ut flere facebooksamtaler han skal ha hatt med den nåværende ledelsen i NDL hvor han tilbyr seg å overføre organisasjonens webside til dem, etter at NDL har beskyldt ham for å ha fjernet dem.

Til sist har Alte lagt ut en del sitater av eksplisitt seksuell karakter som han hevder kommer fra ledende personer i NDL.

Det er flere ting som tyder på at fiendskapet i det islamfiendtlige miljøet i Norge er i ferd med å sprenge hele miljøet. Det snakkes om nye organisasjoner og folk i miljøet er utrygge på hvem de kan stole på. Etter det Vepsen kjenner til er det blant enkelte blitt en fast forholdsregel å ta skjermdumper av alle samtaler på nettet for å ha dokumentasjon til å forsvare seg med eller for å rette angrep mot motstandere ved neste korsvei. Det går mot usikre tider for de muslimfiendtlige, og mangt og meget er ennå usagt i den pågående feiden. Hvorvidt det ender med enda fler organisasjonsdannelser eller at hele miljøet simpelthen lammes av indre strid gjenstår å se.

Les også: Krig blant muslimfiendtlige

Vepsen gjør uttrykkelig oppmerksom på at vi ikke går god for de beskyldningene og påstandene som florerer mellom fløyene i det muslimfiendtlige miljøet. Vi begrenser oss til kun å gjengi ting de selv har fremsatt offentlig, og ønsker ikke å bidra til å spre ytterligere ting som ligger på lukkede grupper på f.eks. Facebook. Vi gjengir det vi gjengir for å belyse det faktum at det pågår en bitter strid blant norske høyreekstremister.