Ny lederstrid i Demokratene?

Lederkandidat: Max Hermansen

Lederkandidat: Max Hermansen

PEGIDAs Max Hermansen har erklært seg som lederkandidat i Demokratene, men det jobbes for minst to andre kandidater i det som kan bli en ny lederstrid.

Etter det Vepsen kjenner til kives det om ledervervet i det ytterligående mikropartiet. Hermansen skal ha en viss støtte, mens andre foretrekker Eilert Sannes, styremedlem i SIAN.

En tredje fraksjon skal foretrekke Kristian Kahrs som nå er informasjonsleder i Demokratene.  Konfrontert med at Hermansen stiller som lederkandidat, sier Kahrs til TV 2:
«Max har uttalt seg svært unyansert om muslimer. I vårt parti er vi veldig tydelige på at vi skiller tydelig mellom islam og muslimer. Vi har ingen planer om å bli et Pegida-parti, men vi kan ikke nekte noen å stille til valg.»

Lederkandidat: Eilert Sannes

Lederkandidat: Eilert Sannes

Blant Sannes tilhengere er det imidlertid flere som kaller Kahrs militaristisk og ikke ønsker ham som partileder. Motstanderne av Sannes mener at han både er for gammel og overdrevent folkelig, mens tilhengerne nettopp fremhever folkelighet som en styrke hos Sannes.

Etter at Vidar Kleppe trakk seg som partileder har Demokratene hatt en rekke lederskifter med tilhørende politiske krumspring og interne stridigheter. Ingen av skiftene har imidlertid fått det knøttlille partiet av utbrytere fra Fremskrittspartiet ut av skyggenes dal. Ved sist valg fikk Demokratene 0,8 promille.