Ukens leder:

La Sabah bli!

Vi kan ikke se at det er en skandale at ellers kaldhjertede byråkrater tar sterke menneskelige hensyn i betraktning. Tvert i mot er det en skandale at Erna Solberg ikke ønsket å gjøre det. I Sandefjord sitter Sabah Magid, en 30 år gammel sosiolog fra Irak. Til tross for fast jobb, at mannen er en kjemperessurs i lokalsamfunnet og en rollemodell for minoritetsungdom i byen, har myndighetene bestemt at han ikke kan være i Norge – det vil si, ettersom det er utrygt å sende ham tilbake til Irak, har man inndratt mannens arbeidstillatelse. Nå sitter sabah Magid uten arbeid, og med en uviss fremtid.
Skriver vår lederskribent


Bare noen ord om...

...Norsk Folkeparti,
som omtaler seg selv som landets mest spennende og ambisiøse parti. Videre heter det på partiets nettsider:
"I 2020 skal vi være landets største parti med statsministeren og flertallet i regjeringen som partimedlemmer."
Neida, ambisjonsnivået er det ingenting i veien med i partiet som ved siste valg ikke engang klarte å stille en valgliste.

...Demokratene,
som til tross for både afrikanske og albanske inslag har vært påfallende tause om NOKAs-saken. Det var først da vi oppdaget at en av Lov og Orden-partiets tidligere fylkestingskandidater i Akershus, den ikke ukjente Johnny Thendrup, faktisk fikk 13 års fengsel fordi retten bedømte det slik at han var delaktig i det fatale ranet, at vi forstod den pinlige tausheten. Det er mye vondt i verden, og det vondeste av alt er å ikke kunne utnytte en av sine hjertesaker fordi det blir for pinlig. Vi skal derfor ikke i denne omgang bidra til ytterligere smerte ved å rippe opp i sakene omkring Demokratenes stortingskandidat i Oslo, psykolog John Sandstrøm som partiet av ukjente grunner heller ikke har brydd seg med å kommentere.

...Norsk Folkeparti, Oddbjørn Jonstads trofaste skare, som faktisk - kanskje til mange leseres forbauselse - har egen nettside. Vi skal ikke trette leserne med sitater fra partiprogrammet, som inneholder få overraskelser. Derimot er vi imponert over ambisjonsnivået. I vedtektene kan man lese om partiets ansettelser:
"De ansatte tilsettes av generalsekretæren. Dette med unntak av kontorsjefen, som er generalsekretærens stedfortreder, og som tilsettes av Sentralstyret."
Med en kontingent på 200 kroner, ingen statsstøtte og et fåtall støttespillere, er vi redd Hr. Jonstad vil måtte fore sin sparegris i mange, magre år innnen han får råd til å ansette selv en skarve generalsekretær til å ansette de øvrige ansatte.

...Hamas,
den militante, fundamentalistiske gruppen som nylig vant de palestinske valgene. I følge Hamas stod "den zionistiske fienden" bak revolusjonene i Frankrike og Russland, for ikke å snakke om begge verdenskriger. De norske gratulantene har vært fåtallige etter valgseieren, men ikke overraskende var en av dem Tore Tvedts sekt, Vigrid. Enkelte vil imidlertid kanskje finne det noe mer pussig at en annen norsk gratulant var det lille, norske venstrepartiet AKP.

...Syndikalistene,
som har byttet navn fra både Sosialkorporativt Forbund og Fascistpartiet. Oragnisasjonen melder nå at de har bestemt seg for å være islamkritiske og innvandringsfiendtlige – trolig til stor bestyrtelse for mange. Andre viktige endringer skjer også innad i bevegelsen, og vi bringer dem herved videre:
”Bevegelsens grunnlegger, IlDuce har også vendt tilbake, etter at siden har blitt styrt og redigert av SPECTER i en ukes tid. Dermed er egentlig alt tilbake til normalen. Ledelsen beklager herved sin egen ustabilitet, og unnskylder seg med at bevegelsen for tiden går gjennomgår en større ideologisk forandring.”
Her er det bare å følge med, nå kan alt skje.

...Norges Nasjonalsosialistiske Bevegelse,
som på sine nettsider opplyser at organisasjonen den fjerde februar delte ut hundre løpesedler i Oslo. Det er utrolig hva to mann og en hund kan utrette når det virkelig gjelder.

...Sosialkorporativt Forbund,
som av ukjente grunner har skiftet navn fra Det Norske Fascistpartiet. Mikrobevegelsen diskuterer for tiden politisk program, og idèene yngler som kaniner. Mest sans har vi for en anonym innsender på partiets debattforum som ser for seg hvilke nødvendige endringer som må foretas, og vi siterer:
”Når revolusjonen er gjennomført, og makten ligger i partiets, og i fagforeningens hender kommer dette til å medføre visse strukturelle forandringer. Mitt forslag er som følger:
1) Partistyret flytter inn på stortinget.
2) Det blir bygget ett monumentalt byggverk i oslofjorden, i passelig båtavstand fra akerbrygge. Denne byggningen skal være formet som en stor, monumental oljeplattform, og på toppen av plattformen skal det være en stor kuppelformet hall der det korporative rådet samles for å stemme over regjeringens forslag.
3) Denne byggningen skal få navnet "arbeidernes hus" og fordi det allerede finnes en bygning ved dette navnet på jungstorvet, der LO holder til så må sistnevnte skifte navn til korporatismens hus. Oppgaven til korporatismens hus blir å organisere de mange forskjellige fagbevegelsesvalgene, og passe på at alt går i henhold til korporative idealer.”
Redaksjonen vil påpeke at den velkjente bygningen på Youngstorget i Oslo heter Folkets Hus, og at de foreslåtte programpunktene om navneendringer derfor kan frafalles når styret i partiet skal møtes og bestemme program nå på nyåret.

...Norges Nasjonalsosialistiske Bevegelse,
som lar seg sjokkere over de nedbrytende krefter som herjer på barne-TV. En bekymret skribent på organisasjonens nettside har undersøkt forholdene:
    "Jeg tar turen innom Nrk1 igjen, det er barne-tv og nok en gang ser jeg en innvandrer som programleder. Grunnen til at jeg reagerer nå er fordi forrige gang jeg knipset innom var det en afrikaner, denne gang en pakistaner eller noe i nærheten." skriver den rystede skribenten, som atpåtil kan fortelle at den tilnærmede pakistaneren var iført lavtsittende lue.
    Vi er helt enige, noen må snart ta affære. Tenk å ha på seg lue innendørs!

…David Irving,
som selv kaller seg historiker. Tidligere har Irving hevdet at det ikke fantes gasskamre i Auschwitz. Den 11. november i år bla han arrestert i Østerrike, hvor han har vært etterlyst siden 1989 etter noen taler han holdt der. Etter å ha tapt et stort anlagt søksmål som han selv anla mot historikeren Debrah Lipstadt, etter sigende for å ”senke Auschwitz”, har Irving vært lite frempå.
    I forbindelse med arrestasjonen sier han nå gjennom sin advokat at han en periode i sitt liv trakk konklusjoner av kilder som kanskje ikke var helt pålitelige. Han har forståelse for at enkelte utsagn han kom med kunne tolkes som at han ikke trodde at mennesker ble gasset til døde i konsentrasjonsleirene.
    De enkelte utsagnene fremkom blant annet gjennom en rettssak som varte i flere uker, hvor Irving forsøkte å bevise at ingen ble gasset i Auschwitz. Vi har forståelse for at enkelte på denne bakgrunn kan ha trodd at han faktisk mente det han sa.

...Demokratene,
som på sin nettside skjeller ut Høyre/FrP-byrådet i Oslo fordi de ikke evner å få bort sykehuskøene. Man kan sikkert kritisere sosialbyråd Eckbo for mangt og meget, men ettersom sykehusene ble overtatt av staten i god tid før fru Eckbo tiltrådte sin byrådspost, kan damen vanskelig klandres for de kødannelser som måtte oppstå.

...Demokratene,
Som later til å være en smule forvirret med hensyn til illustrasjoner. Til en artikkel om et vedtak om bønn i skolen fra formannskapet I Kristiansand, har man valgt å illustrere ingressen på fronten av nettsiden med et bilde av Nidarosdomen i Trondheim. Selve artikkelen er illustrert med et bilde av graven til den avdøde polfareren George T. Vince som døde under Scotts ekspedisjon i 1902. Graven er plassert i Antarktis. Til alt overmål er den forlengst avdøde polfarerens gravstøtte også brukt som illustrasjon til en forøvrig trist historie om et trygdekontor s lite heldige håndtering av spørsmål om gravferdsstøtte. Vi forventer etetr dette at ytterligere norsk kirkestoff minst illustreres med bilder av en biskop fra Kamerun.

...Sosialkorporativt Forbund,
som tidligere kalte seg Det Norske Fascistpartiet. Vi kunne tidligere melde at organisasjonen ønsket å bruke oljefondet til å bygge norske månebaser. I en
E-post til Monitor gjør organisasjonens frontfigur oppmerksom på at "månebaseideen var med på starten da vi hadde en større idemyldring omkring utformingen av partiprogrammet, men den ble fjernet fort - og partiprogrammet slik det ser ut nå kommer nok til å bli stående slik en stund."
Vi takker for at vi, og med dette også leserne, har blitt gjort oppmerksomme på dette.

 


Blind på
høyre øye?

- Fru Justitia og rasismesaker etter Holmliadrapet


En rapport fra Monitor og Antirasistisk senter

Opprop for sultestreikende afghanere

En gruppe personer har tatt initiativ til et støtteopprop for de sultestreiknede afganerne. Nadeem Butt, leder av antirasistisk senter. Thorvald Steen, Elisabeth Eide presenterer oppropet som et åpent brev til statsråd Bjarne Håkon Hansen. i oppropet heter det blant annet at:
Mange av asylsøkerne frykter åpenbart så alvorlige følger av en tilbakesending at de går til det drastiske skrittet å innlede en sultestreik med eget liv som innsats.
Det er uverdig at denne saken blir satt slik på spissen når utviklingen i Afghanistan nå gjør det berettiget å vurdere situasjonen på nytt.

Signér oppropet

Sultestreikende asylsøkere fra Afghanistan foran Stortinget.

Pinsevenn bak hatside?
Monitor kunne tidligere denne måneden fortelle om en tillyst koranbrenning foran en moskè i Oslo. Brenningen var annonsert på et islamfiendltig nettsted, men ingen dukket opp. Monitor kan nå avsløre at nettstedet drives av en person på Sørlandet med tilknytning til pinsebevegelsen. Mannen skal være tidligere medlem av Vigrid.
Les hele saken

Nettstedet oppfordret til koranbrenning

Ranssiktet jobbet for Exit

Den ranssiktede 26-åringen høsten 2001
En tidligere svært aktiv bergensnazist er siktet i forbindelse med et drosjeran i november 2004. Monitor kan i dag avsløre at den siktede i 2002 reiste rundt og representerte Prosjekt Exit, et tiltak som forsøkte å få ungdom ut av nazistiske miljøer.
Les hele saken

Halvorsen for respekt og ytringsfrihet

Finansminister Kristin Halvorsen blir hovedtaler ved markeringen Antirasistisk Senter har tatt initiativ til i morgen. Antallet organisasjoner som deltar er nå 59. Senterets leder, Nadeem Butt, forteller at man ønsker å slå ring om ytringsfriheten, samtidig som man forlanger respekt for folks tro og en slutt på vold og trusler.
Les hele saken

Økende støtte til demonstrasjonen

Last ned flyer for demonstrasjonen, print ut og del ut!


Kristin Halvorsen taler på markeringen i morgen.

Ekstremistflopp i Oslo

Presse og politi, men ingen ekstremister møtte opp ved moskèen.

Det rådet anspent stemning, i hvertfall blant politi og pressefolk, etter at en anonym nettside i går oppfordret til brenning av koranen foran en moskè i Oslo. Nettsiden oppfordret også til å ta med seg balltrær og gassmasker. Da tiden for den varslede demonstrasjonen opprant var det imidlertid ingen som turde å møte opp.
Les hele saken


Borgir og Thrana døde

To av krigstidens nazister som også gjennom etterkrigstiden har vært kjente ansikter, Arne Borgir og Finn Thrana, er døde.
Les hele saken


Bytter navn igjen:
Jermas blir Ermash

Den svensk-russiske antisemitten Jöran Jermas, på internett kjent som forfatteren Israel Shamir, har byttet navn igjen, denne gangen til Adam Ermash. Ermash har også opptrådt med andre identiteter. Navnebyttet kom etter at hans svenske identitet ble offentliggjort.
Les hele saken


Adam Ermash

Riksadvokaten:
Omgjør henleggelse av rasehets

Riksadvokat Tor Aksel Busch

Riksadvokaten har besluttet å omgjøre Oslo statsadvokatembedes henleggelse av en rasismeanmeldelse mot vigridfører Tore W. Tvedt. Avgjørelsen kommer etter en prosess som har vart i to og et halvt år. Det var etter at Tvedt sommeren 2003 uttalte til VG at han ønsket å renske ut jødene fra Norge, at Antirasistisk Senter og Det Mosaiske Trossamfund anmeldte ham for brudd på straffelovens § 135 A, den såkalte rasismeparagrafen.
Les hele saken

Ekstremistveteran i Pensjonistpartiet

Den tidligere sentrale naziaktivisten Jan Ødegård er i dag sekretær for Pensjonistpartiet i Buskerud. Den straffedømte ekslederen for Nasjonalt Folkeparti har hatt en lang karriere i forskjellige ekstremistgrupper før han endte opp i Pensjonistpartiet.
Les hele saken


Våpenrazzia mot nazister
Politiet på Romerike slo natt til torsdag til mot sentrale høyreekstremister på Jessheim. Etter det Monitor kjenner til skal det ha blitt beslaglagt et par håndvåpen og et større kvantum ammunisjon. De kjente nazistene Mikkel Vetvik og Werner Holm skal være siktet i saken.
Les hele saken

Mikkel Vetvik     

- Demonstrèr mot Demokratene

Vidar Kleppe møtes av demonstranter

Demokratenes planlagte møte på Grünerløkka i Oslo blir nå møtt med demonstrasjoner. En gruppe foreldre i bydelen har tatt initiativet til en demonstrasjon samtidig som Demokratene ankommer. Foreldregruppen sier de ønsker å vise at de tar sterk avstand fra det menneskesynet og hatet som Demokratene forfekter. De oppfordrer alle til å møte opp utenfor Markveien 10, kl. 10.45, for å vise Demokratene at de ikke er velkommen på Grünerløkka.


Monitor brøt ikke god presseskikk
Pressens faglige utvalg har konkludert med at Monitor ikke brøt god presseskikk i en klagesak Demokratenes Christen Krogvig reiste mot oss i sommer. Krogvig var misfornøyd med Monitors omtale av hans tilknytning til andre høyreekstreme prosjekter.
Les hele saken

Mer om PFU - Klikk på logoen

Reaksjoner mot Kleppe-møte

Vidar Kleppe
Det vekker skarpe reaksjoner at Demokratene avholder lands- og sentralstyremøte kommende helg i lokalene til Grünerløkka bydelsadministrasjon, midt i hjertet av det flerkulturelle Oslo. Flere bydelspolitikere mener at Demokratene ikke burde få leie lokalene.
Les hele saken

Rapport om homohatet på nettet
Monitors svenske søstertidsskrift, EXPO, har sammen med RFSL laget en rapport om homohatet på Internett. En kommende rapport fra det svenske sikkerhetspolitiet viser en økning i hatmotivert kriminalitet mot homofile, og propaganda mot homofile på nettet er utbredt.
Les hele saken

Krystallnatten minnes over hele landet

Krystallnatten markeres flere
steder i landet
Antirasistisk Senter inviterer til kulturkveld til minne om krystallnatten. Det bys på foredrag ved krigshistoriker Rolf Hobson, musikk med Urban Tunnèlls Klezmerband og suppe. Arrangementet finner sted i Storgaten 25 i Oslo, den niende november klokken 20.
Krystallnattkommiteen i Oslo har laget en oversikt over minnearrangementer over hele landet.
Les mer hos Krystallnattkommitèen

Til skogs for Quisling
Det kom lite ut av nazistenes bebudede minnemarsj for Vidkun Quisling på hans dødsdag den 24. oktober. Ikke den minste lille blomst ble lagt ned på retterstedet på Akershus festning. Imidlertid hevder nettsiden til Norges Nasjonalsosialistiske Bevegelse at noen nazister samlet seg på en privateiendom i Akershus hvorpå de marsjerte inn i et skogholt hvor det skal ha blitt holdt en tale og lagt ned noen blomster.

Det var helt stille på Quislings rettersted

Vil bygge månebaser

Mannen i Månen?
En ny, fascistisk gruppering tar til orde for å bygge norske baser på månen, ved hjelp av oljefondet. Organisasjonen, som presenterer seg selv på internett, tar i tillegg til orde for å gjøre Norge til en ettpartistat.
Les hele saken

Vil marsjere for Quisling
60 år etter at landssvikeren Vidkun Quisling ble henrettet, planlegger hans lille tilhengerskare en minnemarkering på hans dødsdag. Norges Nasjonalsosialistiske Bevegelse (NNSB) har tillyst en nazimarsj med taler den 24. oktober. En skamplett kaller pensjonert generalmajor Bjørn Egge planene om quislingmarsjen.
Les hele saken

Slik så det ut sist norske nazister marsjerte - til ære for krigsforbryteren Rudolf Hess

Nazist voktet kjendiskonsert

Aleksander Kristoffersen
Foto: Kamran Karimi
Et vekterfirma i Oslo har sagt opp den kjente nazisten Alexander Kristoffersen, etter at de ble kjent med at Kristoffersen er en straffedømt nazist. Dette skjedde etter at Kristoffersen var satt til å vokte et arrangement hvor kronprins Håkon, kronprinsesse Mette-Marit og flere regjeringsmedlemmer var tilstede.
Les hele saken

Ingen nazister til Fredriksten

Den planlagte nazikonserten på Fredriksten festning førstkommende lørdag må finne sted i andre lokaler. Det ble klart etter at de ansvarlige på festningen har kansellert leiekontrakten.
Les hele saken


Antirasister vant i FN
FN-komiteen som overvåker rasediskrimineringskonvensjonen (CERD) har fastslått at Norge bryter konvensjonen, og at Høyesteretts avgjørelse i Sjølie-saken var feil. I en pressemelding fra Antirasistisk Senter, Norges to jødiske menigheter og Senter Mot Etnisk diskriminering heter det at vernet mot rasistisk hets er gjenopprettet.
Les hele saken

Terje Sjølie under den omtalte talen
ved hessmarsjen i Askim

For eldre artikler gå til vårt nyhetsarkiv
Søk i Monitor
  
(Levert av FreeFind.)

Benjamins Minnefond

Benjamin Hermansens mor, Marit Hermansen, har besluttet å opprette et minnefond for å kanalisere engasjementet etter hennes sønns bortgang. Fondet skal gi økonomisk støtte til arbeid mot rasisme over hele Norge.

Send ditt bidrag til:
Benjamins minnefond v/ Antirasistisk Senter
Pb. 244 Sentrum - 0103 OSLO
Kontonummer: 5010-05-16141

For mer info - besøk Benjamins Minnefond

© Monitor
Innholdet, både foto, design og artikler er beskyttet av åndsverksloven,
og kan ikke benyttes uten etter avtale med redaksjonen.